Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv
Akciju sabiedrība “CATA” pārdod atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Ozolaines iela 1a, Limbaži, Limbažu novads, kadastra Nr.6601 510 0008.
Nekustamā īpašuma sastāvs: administratīvā ēka ar caurlaidi (kadastra apzīmējums: 6601 010 0012 009).
Nekustamais īpašums reģistrēts Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0037 4586.
Ēka saistīta ar zemes gabalu Ošu iela 6, Limbaži, kadastra apzīmējums 6601 010 0012, Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0020 6868.
Izsoles sākumcena: EUR 500.00, izsoles solis: EUR 100.00, nodrošinājuma maksa: EUR 50.00.
Izsole notiks 2018.gada 28.februārī plkst.11.00 AS “CATA”, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., LV – 4101.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams AS “CATA” telpās Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101. Informācija pa tālruni: 64107817.
Nekustamo īpašumu apskatīt iespējams, savu ierašanās laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni: 29439887.
Pretendentiem līdz 2018.gada 26.februārim jāiemaksā izsoles nodrošinājuma maksa AS “CATA” norēķinu kontā Nr.LV61 UNLA 0004 0004 2540 1.

Izsoles noteikumi

 Ozolainesiela1alimbazi
 
AS CATA
29.12.2017.

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu var saņemt katru dienu zvanot:

Cēsu AO
05:30-19:00
64122762
29163880
Limbažu AO
05:00-22:00
64021045
29395243
Siguldas AO
07:00-19:00
67972106
25445573
Saulkrastu fil.
08:00-17:00
67951551
Ainažu fil.
07:00-16:00
64071322
29424920
Aizkraukles fil.
08.00-17.00
65122635