Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

No 2017.gada 3.jūlija maršrutā Nr.3116 Saulkrasti – Cinīši – Saulkrasti

grozīti autobusu atiešanas laiki:

 • no Cinīšiem uz Saulkrastiem plkst. 09.35; 16.307 (iepriekš plkst. 09.40; 16.35);
 • no Dārziņiem uz Saulkrastiem plkst. 09.42; 16.377 (iepriekš plkst. 09.47; 16.42).

AS CATA
29.06.2017

 • iekļauta pieturvieta “Jaunzemi”, izslēdzot pieturvietu “Čonkas”;
 • reiss piektdienās no Alūksnes AO uz Cēsīm paredzēts 17.20 (iepriekš plkst. 17.05).
AS CATA
05.05.2017.
 • 6321 Allažmuiža - Sigulda reiss no Allažmuižas plkst. 19.25 paredzēts līdz pieturvietai “Sigulda” (neiebraucot Siguldas AO);
 • 5621 Sigulda - Inciems slēgti reisi no Siguldas AO plkst. 18.50 uz Inciemu un no Inciema plkst. 19.10 uz Siguldas AO.
 • 6320 Salacgrīva – Korģene reisi no Salacgrīvas plkst. 12.00 uz Korģeni un no Korģenes plkst. 12.23 uz Salacgrīvu paredzēti tikai ceturtdienās.
 • 5451 Saulkrasti – Kursīši reisi iekļauti reģionālās starppilsētu nozīmes maršruta Nr.7179 Rīga – Kursīši – Saulkrasti reisos; rīta reiss no pieturvietas “Kursīši 2” uz Rīgu paredzēts plkst. 06.55 (iepriekš plkst.07.00).
AS CATA
20.04.2017.

izmaiņas reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6276 Līgatne – Ratnieki un Nr.6244 Līgatne – Gaujasmala rīta reisos:

 • reiss no Līgatnes uz Ratniekiem paredzēts 06.50 (iepriekš plkst.06.40); no Ratniekiem plkst.07.10 (iepriekš plkst.07.00);
 • reiss no Līgatnes uz Gaujasmalu paredzēts 07.30 (iepriekš plkst.07.22); no Gaujasmalas uz Līgatni plkst.07.50 (iepriekš plkst.07.42); Līgatnē pienāk plkst.08.08.
AS CATA
10.03.2017.
No 2017.gada 1.marta
reģionālās nozīmes maršruta Nr.3113
Sigulda – Kaķīškalns – Institūts – Sigulda
reisos tiek iekļauta
pieturvieta “GNP” (uz Raiņa ielas).
 
AS CATA
20.02.2017.
 • reisos 09.50 no Rīgas SAO un plkst.14.20 no Ainažiem grozīti atiešanas laiki pieturvietās;
 • reiss no Ainažiem paredzēts 05.15 (iepriekš plkst.05.10), izslēdzot pieturvietu “Tūja”;
 • reiss no Ainažiem paredzēts 06.05 (iepriekš plkst.06.15), iekļaujot pieturvietu “Tūja” plkst.06.53.
Precīzus autobusu atiešanas laikus pieturvietās
 lūdzam skatīt pieturvietās izvietotajās informācijas plāksnēs.
 

AS "CATA"

07.02.2017.

 • grozīti reisu izpildes laiki no Aizkraukles stacijas 20.15 (iepriekš plkst.20.25) un no Jaunjelgavas plkst.19.25; 20.45 (iepriekš plkst.19.35; 20.55);
 • reiss plkst.18.55 no Aizkraukles stacijas tiks veikts  pa maršrutu: Aizkraukles stacija - Mēness iela – Mākslas skola - Sērene – Jaunjelgava.
AS "CATA"
03.02.2017.
 • 6255 Sigulda - Rīga rīta reiss no Siguldas AO pārcelts 10 minūtes agrāk, t.i. plkst.07.30 un paredzēts caur pieturvietu “Institūts” apkalpojot pasažierus arī pieturvietās uz Pils ielas, “Ģimnāzija” un “1.pamatskola” (sk.tabulu):

Siguldas AO

 07.30

Institūts

07.40

Gauja

 07.54

Vangaži

08.04

Teika

08.29

Rīgas SAO

08.55

 • 5612 Rīga – Ragana – Sigulda reisam no Rīgas MTS plkst.17.40 darba dienās grozīti atiešanas laiki pieturvietās (sk.tabulu):

Rīgas MTS

17.40

Teika

18.04

Jugla

18.15

Vangaži

18.32

Sēnīte

18.39

Internātskola

18.43

Sunīši

18.46

Krimuldas novada dome

18.50

Ragana

18.52

Putniņi

18.57

Krimulda

19.01

Turaida

19.05

Siguldas AO

19.10

 
 
AS "CATA"
01.02.2017.

Uz eksperimenta laiku no 2017.gada 16.janvāra līdz 2017.gada 30.aprīlim maršrutos:

 • 6135 Aizkraukles AO – Aizkraukles stacija:
 • reiss no Aizkraukles AO pārcelts agrāk uz plkst.17.40 (iepriekš plkst.17.45);
 • atklāts jauns reiss no Aizkraukles AO plkst.17.55 (katru dienu);
 • 6124 Aizkraukles stacija – Aizkraukles AO atklāts jauns reiss plkst.17.55 no Aizkraukles stacijas (katru dienu) uz Aizkraukles AO.

No 2017.gada 16.janvāra apvienoti reģionālās vietējās nozīmes maršrutu Nr.6102 Aizkraukle – Koknese – Austrumi un Nr.5976 Austrumi - Zvejnieki – Aizkraukle reisi, grozot atiešanas laikus pieturvietās (sk.tabulu):

 

01.09.-31.05. (skolas dienās)

Nr.5976  Aizkraukle - Koknese - Austrumi - Zvejnieki

Aizkraukles AO

15.00

Aizkraukles stacija

15.05

Kaplava

15.09

Rožlejas

15.15

Kokneses vsk.

15.20/ 15.29

Austrumi

15.37

Pērses tilts

15.44

Zvejnieki

15.46

Spriņģi

15.48

Auliciems

15.54

Lipši

15.56

Kaplava

15.58

Aizkraukles stacija

16.02

Aizkraukles AO

16.07

 
 
AS CATA
06.01.2017.
 1. reisos no Aizkraukles plkst.06.152345; 14.507 noteikta iebraukšana Rīgā caur Rīgas HES un grozīti reisu izpildes laiki starp pieturvietām;
 2. reisos no Rīgas SAO plkst.14.502345; 17.257 noteikta izbraukšana no Rīgas pa Dienvidu tiltu, iekļauta pieturvieta “Ķekava” un grozīti reisu izpildes laiki starp pieturvietām.
AS CATA
22.12.2016
 • 5981 Aizkraukle – Ērgļi reiss no Aizkraukles AO paredzēts plkst.08.20 (iepriekš plkst.08.15), reisā grozīti atiešanas laiki pieturvietās;
 • 6132 Aizkraukle – Sunākste reisiem no Aizkraukles AO plkst.15.45 un no Sunākstes plkst.17.00 grozīti atiešanas laiki pieturvietās;
 • 6133 Aizkraukle – Zilkalne reisiem no Aizkraukles AO plkst.07.10 un no Zilkalnes plkst.08.19 grozīti atiešanas laiki pieturvietās;
 • 6424 Irši – Siljāņi paredzēti reisu atiešanas laiki no Iršiem plkst.07.42; 15.32 (iepriekš plkst.07.51; 15.35) un no Siljāņiem plkst.07.50, 15.40 (iepriekš plkst.08.01; 15.45);
 • 6426 Irši – Vilkāres paredzēti atiešanas laiki no Iršiem plkst.15.48 (iepriekš plkst.15.56) un no Vilkārēm plkst.15.56 (iepriekš plkst.16.10).
 AS CATA
22.11.2016.

No 2016.gada 1.decembra

paredzētas izmaiņas maršrutos:

 

 • 3005 Cēsu AO – Cīrulīši slēgti reisi no Cēsu AO plkst.08.00 un no Cīrulīšiem plkst.08.15, to vietā darba dienās periodā no 01.09. līdz 31.05. atklājot jaunus reisus:

 

Cēsu AO

07.50

 

Cīrulīši

08.10

Birzes iela

07.53

 

Poliklīnika

08.16

Maija parks

07.56

 

Birzes iela

08.22

Poliklīnika

08.00

 

Cēsu AO

08.25

Cīrulīši

08.05

 

 

 

 

 • 7001 Valmiera – Cēsis – Sigulda slēgti reisi no Siguldas AO plkst.21.15; Cēsu AO plkst.22.00 un no Valmieras AO plkst.22.35;
 • 7144 Valmiera – Cēsis atklāti jauni reisi (katru dienu):

 

Cēsu AO

22.35

 

Valmieras AO

23.15

Lode

22.51

 

Lode

23.34

Valmieras AO

23.10

 

Cēsu AO

23.50

 

 

 AS CATA
21.11.2016.

NO 01.09.2016. IZMAIŅAS REĢIONĀLĀS NOZĪMES MARŠRUTOS

 

 1. 7769 Alūksne – Cēsis – Liepa ziemas periodā darba dienās no Cēsu AO paredzēts plkst.06.25, no Alūksnes plkst.14.00;
 2. 6280 Cēsis -Straupe skolas dienās reiss no Stalbes uz Cēsīm (c.Ozoliem) paredzēts plkst.15.50 (iepriekš plkst.15.10);
 3. 6250 Cēsis – Lenči – Kūdums – Cēsis reiss no Cēsu AO paredzēts plkst.15.50 (iepriekš plkst.15.10);
 4. 5066 Salacgrīva – Ainaži - Staicele skolas dienās paredzēti reisi no Ainažiem plkst.07.05 (iepriekš plkst.07.15), no Staiceles plkst.07.45 (iepriekš 07.55);
 5. 5069 Skujene – Kaive – Skujene grozīti atiešanas laiki pieturvietās;
 6. 6252 Cēsis - Kosa – Skujene grozīti atiešanas laiki no Cēsu AO plkst.06.30; 14.00 (iepriekš plkst.06.25, 14.10) un atiešanas laiki pieturvietās, iekļauta pieturvieta Skujenes skola;
 7. 6287 Cēsis – Skujene – Kaive grozīti atiešanas laiki pieturvietās;
 8. Skolas dienās atklāts jauns maršruts Nr.5209 Nītaure – Sērmūkši: no Nītaures plkst.06.45; 15.35, no Sērmūkšiem plkst.07.30, 16.20;
 9. 6253 Cēsis – Rāmuļi paredzēti reisi:
  • no Cēsu AO uz Rāmuļiem plkst.06:55 (sk.d.); 07:50 (12345 sk.br.); 07:50 (6); 08:20 (sk.d); 14.30 (sk.d.); 14.30 (6); 15:55 (sk.d); 16:00 (7); 17:10 (12345); 17:55 (2 sk.d.);
  • no Rāmuļiem uz Cēsīm plkst.08:20 (6); 08:20 (sk.br); 15:15 (6); 16:45 (7); 17:45 (12345);
  • no Rāmuļu skolas uz Cēsīm: plkst.07:35 (sk.d.); 09:00 (sk.d.); 15:05 (sk.d.); 17:05 (sk.d.); 18:30 (2 sk.d.);
  • no Rīdzenes ciema uz Cēsīm plkst.07:49 (sk.d.); 08:40 (sk.br.); 08:40 (6); 15:22 (sk.d.); 17:22(sk.d.); 18:43 (2sk.d.);
  • no Cēsu AO uz Rīdzenes ciemu plkst.06.55 (sk.d.); 14.30 (sk.d.); 14.30 (6); 16.00 (7); 10 (sk.d.); 18.05 (2 sk.d.).
  • Sīkāku informāciju skatīt šeit
 10. Maršruta Nr.6876 Sigulda – Allaži – Mālpils reisā plkst.07.10 no Siguldas AO iekļauta pieturvieta “Ancīši”;

 11. Maršruta Nr.5624 Allažmuiža – Stīveri skolas dienās paredzēts reiss:

   

  Allažmuiža 15.30
  Skola 15.40
  Bērziņi 15.45
  Līvu ciems 15.51
  Anšpēteri 15.57
  Tautas nams 16.00
  Pullēni 16.05
  Stīveri 16.15
  Ancīši 16.21
  Sigulda 16.26
  Siguldas AO 16.30
  Sigulda 16.34
  Ancīši 16.39
  Stīveri 16.45

Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām informācijas plāksnēs pieturvietās!

 • no Ērgļiem paredzēts reiss plkst.17.10, slēdzot reisu plkst.14.00;
 • no Rīgas SAO paredzēts reiss plkst.20.30, slēdzot reisu plkst.17.25.

Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām informācijas plāksnēs pieturvietās!

AS CATA
26.07.2016.

No 2016.gada 18.jūlija paredzētas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutos Limbažos, Saulkrastos un Ainažos.

Izmaiņas skatīt šeit!

AS CATA
11.07.2016.
 

Sigulda 21.15 - Līgatne 21.27 - Cēsu AO 22.00 - Lode 22.14 - Valmieras AO 22.30 un

Valmieras AO 22.35 - Lode 22.51 - Cēsu AO 23.05 - Līgatne 23.33 - Siguldas AO 23.45.

AS CATA
23.05.2017.

Tiek uzsākta autoceļa P32 remonts posmā Līgatne-Nītaure. Autobusu reisi kavēsies atkarībā no remonta darbu organizācijas.

AS CATA

 

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
64122762
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas fil.
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635
   
Ogres fil. 29121621
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk! Piekrītu!