Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli reģionālās nozīmes maršrutos (gan reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos, gan reģionālās vietējās nozīmes maršrutos) ir tiesības šādām pasažieru kategorijām: 

  1. Pirmskolas vecuma bērniem.
  2. Personām ar I vai II invaliditātes grupu, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (bez iedalījuma grupās) un personai, kas pavada personu ar  I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību.
  3. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildniecībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.
  4. Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

No 01.09.2017 daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 25% apmērā no vienas biļetes cenas, braucot reģionālo maršrutu autobusos. Bērni vecumā līdz 15 gadu vecumam personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" var uzrādīt skolēnu apliecību.

Pamatojums: Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

 AS CATA
31.08.2017

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
64122762
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas AO
67972106
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
64071322
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635