Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izraksts no Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumiem Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”

  1. Pasažieris ir tiesīgs rezervēt vietu reģionālā starppilsētu nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī. Vietu rezervē klātienē biļešu tirdzniecības vietā, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 60 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.
  2. Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadiem ar invaliditāti katrā reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī ir paredzētas:

78.1. divas sēdvietas, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir vairāk par 16 sēdvietām;

78.2. viena sēdvieta, ja sabiedriskajā transportlīdzeklī ir 16 sēdvietu vai mazāk;

78.3. ja sabiedriskais transportlīdzeklis sastāv no vairākām sakabē esošām vienībām, – divas sēdvietas katrā no šīm vienībām, ja tajā ir vairāk par 16 sēdvietām, un viena sēdvieta, ja tajā ir 16 sēdvietu vai mazāk.

  1. Šo noteikumu 78.punktā minētajām personām paredzētās sēdvietas var rezervēt klātienē biļešu tirdzniecības vietās, elektroniski vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas.
Pa tālruni braukšanas biļetes var rezervēt:
 
 
Cēsu AO
64122762;
29163880
Limbažu AO
64021045;
29395243
Siguldas AO
67972106

AS CATA
20.09.2017.

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
64122762
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas AO
67972106
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
64071322
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635