Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Akciju sabiedrība “CATA” (turpmāk - AS “CATA”) ir viens no pieredzes bagātākajiem transporta uzņēmumiem, bet ārpus Rīgas lielākais pasažieru pārvadātājs Latvijā. Regulāro pasažieru pārvadājumu tirgū AS “CATA” sniegto pakalpojumu kvalitātes un apjoma ziņā ieņem vienu no vadošajām vietām Latvijā. AS “CATA” dibināta 02.04.1954. ar toreizējā autotransporta ministra Eduarda Liberta pavēli Nr.244 “Par Cēsu 9. autotransporta kantora (ATK-9) izveidošanu” un pavēli Nr.245 “Par Valkas ATK-2 izformēšanu”. Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.05.1998. rīkojumu Nr.218 “Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” akciju nodošanu pašvaldību īpašumā” valstij piederošās privatizējamās valsts akciju sabiedrības firmas “CATA” akcijas tika nodotas Cēsu un Limbažu rajona padomju īpašumā. 2009.gadā reģionālās reformas rezultātā Cēsu un Limbažu rajona padomēm piederošās akcijas tika nodotas 12 novadu pašvaldībām: Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldībai.

Akciju sabiedrības “CATA” kvalitātes politika ir orientēta uz garantētiem kvalitatīviem ilgtermiņa pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti:

*) apsekojot pasažieru plūsmas, apzinot iedzīvotāju vēlmes;
*) izpildot Klientu (pasažieru) vajadzības un vēlmes;
*) apmācot savus darbiniekus, lai ikvienam būtu nepieciešamās zināšanas savu pienākumu veikšanai;
*) turpinot attīstīt infrastruktūru un uzlabot darba vidi;
*) uzturot savstarpēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem;
*) ievērojot Latvijas un ES normatīvos aktus.

Īstenojot šo politiku tiks nodrošināta Klientu apmierinātība, kā arī AS “CATA” ekonomiskā un finansiālā dzīvotspēja un attīstības iespējas.

12312123123123Akciju sabiedrības “CATA” vadība informē, ka 2018.gada 25.aprīlī Datu valsts inspekcija reģistrēja akciju sabiedrības “CATA” personas datu apstrādi (personas datu apstrādes reģistrācijas Nr.006537) personas datu apstrādes mērķim - Noziedzīgu nodarījumu un citu normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar personu drošību un aizsardzību, tajā skaitā dzīvības, veselības un īpašumu aizsardzībai, pārziņa leģitīmo tiesību un interešu aizsardzībai. Sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Minētā mērķa sasniegšanai akciju sabiedrība “CATA” videonovērošanu veic akciju sabiedrībai “CATA” piederošajos nekustamajos īpašumos un videonovērošanu ar audio ierakstu akciju sabiedrības “CATA” autobusos.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek apstrādāti tikai minētā mērķa sasniegšanai un ievērojot Vispārīgā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 ietvertos principus.

Pārzinis: Akciju sabiedrība “CATA”, vienotais reģ.Nr.40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr.64122121.

Tiesiskais pamats: Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts

Leģitīmās intereses: pakalpojuma sniegšana atbilstoši normatīvajiem aktiem un līgumiem

Datu aizsardzības speciālisti: D.Dubulte.

Datu saņēmēji: pārziņa darbinieki, valsts institūcijas

Datu nodošana uz trešo valsti netiek paredzēta.

AKCIJU SABIEDRĪBA “CATA”

22.08.2022

AS “CATA” saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktā noteikto, informē, ka AS “CATA” veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:

 1. apstiprināti un ieviesti AS “CATA” noteikumi “Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu” prettiesiskās darbības, korupcijas un interešu konflikta risku efektīvai novēršanai;
 2. iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas ietvaros, apstiprināts AS “CATA” korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2022.gadam;
 3. informācija par vakantajām amata vietām tiek publicēta AS “CATA” tīmekļvietnē cata.lv, atlases procesā informācija tiek publicēta arī attiecīgās pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē;
 4. nepieciešamības gadījumā (iepirkumiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam un AS “CATA” nekustamo īpašumu atsavināšanas gadījumos) tiek veidota komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus;
 5. tiek nodrošinātas struktūrvienību izpildīto uzdevumu, projektu un/ vai iepirkumu procedūru pēcpārbaudes;
 6. noteikta vienota rēķinu un citu maksājumu apstiprināšanas kārtība, kā arī dokumentu apstiprināšanas un parakstīšanas kārtība;
 7. AS “CATA” normatīvajos dokumentos ir iekļauts un praktiski piemērots t.s. “četru acu” princips;
 8. jauno darbinieku informēšana par interešu konfliktu un korupcijas novēršanas tēmu tiek nodrošināta jauno darbinieku ievadapmācību ietvaros;
 9. strikti sadalīta struktūrvienību un tajās strādājošo darbinieku kompetence, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanu;
 10. darbinieki ikdienā, pildot amata pienākumus, rīkojas atbilstoši AS “CATA” normatīvajiem dokumentiem un amata aprakstā/ darba instrukcijā noteiktajam tiesību apjomam, kas ierobežo darbinieku individuālu rīcības brīvību;
 11. darbiniekiem pieejas tiesības informācijas sistēmām definētas atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, kā arī nodrošināta darbiniekiem pieejamo informācijas sistēmu izmantošanas kontrole;
 12. darbinieki ir informēti par rīcību iespējama korupcijas riska gadījumā;
 13. nodrošināta uzdevumu izpildes pēcpārbaude un papildus pārbaude;
 14. ir izstrādāts Ētikas kodekss, kurš nosaka profesionālās ētikas un uzvedības principus;
 15. ir noteikta kārtība par darbinieka rīcību interešu konflikta gadījumā.

Iekšējās trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt:
1. nosūtot e-pastu uz adresi: trauksme@cata.lv;
2. nosūtot pa pastu uz adresi: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;
3. klātienē, aizpildot veidlapu un iesniedzot ziņojumu atbildīgajai personai.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

AS CATA
15.01.2020.

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas fil.
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635
   
Ogres fil. 29121621
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk! Piekrītu!