Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis,Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

1565933724615

CATA Kultūras Namā
9. novembrī plkst. 17.00
Starp sapņu miljoniem
Jauna koncertprogramma
VISĀ LATVIJĀ
Ar jaunajiem izpildītājiem
Biļetes cena:12-18 EUR
Biļešu iegāde : biļešu paradīzes kasē

Uzmanību!
CATA Kultūras Namā

Pārcelta uz 20. aprīli plkst. 13.00

Iegādātās biļetes derīgas.

Muzikāla komēdija bērniem un vecākiem
Burunduka TV šovs
Biļetes cena: 3 EUR
Biļešu iegāde: AS CATA un biļešu paradīzes kasē

 

10. maijā, tika uzsākta informatīvā kampaņa “Neapzodz sevi – paņem biļeti!” ar mērķi veicināt iedzīvotāju līdzatbildības sajūtu, pieprasot braukšanas biļeti, par kuru pasažieris ir samaksājis, un nepieļaut biļešu tirdzniecības pārkāpumus autobusos. Autotransporta direkcijas kontrolieri periodiski konstatē pārkāpumus, kas saistīti ar biļetes neizsniegšanu vai biļetē norādītās pieturvietas neatbilstību tai, ko pasažieris nosaucis. Tāpat par šo tēmu tiek saņemtas sūdzības no pašiem iedzīvotājiem. Šobrīd, kad piešķirtais finansējums nav pietiekams, lai uzturētu reģionālo maršrutu tīklu esošajā apjomā, ir būtiski, lai Autotransporta direkcijai iesniegtie dati par sabiedriskā transporta izmantošanas biežumu būtu atbilstoši reālajam pieprasījumam.

Pēdējo gadu laikā Autotransporta direkcija ir palielinājusi veikto kontroļu skaitu reģionālo maršrutu autobusos, vairāk nekā 500 maršrutu ir ieviestas abonementa biļetes, lai pasažierim nevajadzētu katru braukšanas reizi pirkt biļeti, maksājot skaidrā naudā, 120 maršrutos pasažieru pārvadājumi tiek veikti ar autobusiem, kuros ierīkota videonovērošana, 219 maršrutos ir ieviesti bezskaidras naudas norēķini, tomēr ar šiem pasākumiem nepietiek, lai izskaustu biļešu tirdzniecības pārkāpumus, jo tādi joprojām tiek konstatēti, kā arī nereti par šo tēmu sūdzas paši pasažieri. Izplatītākie pārkāpumi ir biļetes neizsniegšana pasažierim, nulles vērtības biļetes izsniegšana pasažierim, kurš par to ir samaksājis, kā arī biļetē norādītās pieturvietas nesakritība ar to pieturu, ko pasažieris nosaucis autobusa vadītājam biļetes iegādes brīdī.

“Nākamgad tiks sludināts konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada. Plānots, ka no 2021. gada visos autobusos būs ieviesti bezskaidras naudas norēķini un videonovērošana, kas ļaus novērst biļešu tirdzniecības pārkāpumus, bet šobrīd, kad visi autobusi vēl nav aprīkoti, nozīmīga loma ir tieši pasažieriem. Pēdējos gados ir panākts būtisks progress pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, piemēram, šobrīd vidējais autobusu vecums ir tikai 11 gadi, bet vēl gadu atpakaļ tas bija 12,28 gadi. Uzlabojot kvalitāti un attīstot lojalitātes programmas, ir izdevies samazināt pasažieru skaita kritumu, tomēr pārvadāto pasažieru skaita statistika reizēm aizvien neatbilst faktiskajam pieprasījumam,” uzsver satiksmes ministrs Uldis Augulis.

“Nereti iedzīvotāji autobusa vadītājam samaksā, bet biļeti nepaņem, domājot, ka tas palīdzēs šoferim gūt papildu peļņu, tomēr pasažieri, iespējams, neapzinās, ka tādējādi viņi riskē ar reisu skaita samazināšanu šajā maršrutā. Diemžēl ir bijuši gadījumi, kad neatbildīgu pasažieru un negodprātīgu autobusu vadītāju darbības rezultātā nākas slēgt reisu, neskatoties uz to, ka realitātē pēc tā bijis pieprasījums. Tādēļ kampaņas ietvaros plānots aicināt iedzīvotājus ņemt biļeti, braucot sabiedriskajā transportā, jo tas ir veids, kā parādīt, ka reiss ir vajadzīgs. Turklāt pasažierim, kuram brauciena laikā nav biļetes vai tā ir neatbilstoša, draud līdz 20 eiro liels naudas sods vai izsēdināšana no autobusa,” ņemt biļeti aicina Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Kampaņas “Neapzodz sevi – paņem biļeti!” laikā reģionālajos maršrutos kursēs deviņi autobusi ar kampaņas simboliku, kā arī visos autobusos būs izvietoti plakāti, uzlīmes vai ekrānos pārraidīta informācija par biļetes ņemšanas svarīgumu un pasažieru iespējām sazināties ar Autotransporta direkcijas kontrolieriem, ja tiek konstatēts biļetes tirdzniecības pārkāpums. Nesaņemot biļeti vai konstatējot citus biļešu tirdzniecības pārkāpumus, pasažieri varēs sazināties ar kontrolieriem visu diennakti, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 un norādot autobusa maršrutu, brauciena dienu un laiku, kā arī pieturvietu, kurā pasažieris tika uzņemts autobusā. Tāpat kampaņas ietvaros Autotransporta direkcija publicēs karti ar maršrutiem, kuros iespējama reisu skaita samazināšana biļetes neizsniegšanas dēļ. Šie maršruti tiek atlasīti, balstoties uz autobusu kontrolieru konstatētajiem pārkāpumiem un pasažieru iesniegtajām sūdzībām.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 67686485

No 2019.gada 1.maija

paredzētas izmaiņas maršrutos:

 Nr.6134 Aizkraukle – Jaunjelgava:

  • darba dienās grozīti reisu atiešanas laiki no Aizkraukles AO uz plkst. 05.50 (šobrīd plkst. 06.00); no Jaunjelgavas uz plkst. 06.10 (šobrīd plkst. 06.20) un atiešanas laiki pieturvietās;

Nr.6096 Aizkraukle – Irši – Aizkraukle:

  • grozīts reisa atiešanas laiks no Aizkraukles AO uz plkst. 06.40 (šobrīd plkst.06.50) un atiešanas laiki pieturvietās;

Nr.6129 Aizkraukle – Daudzeva – Nereta:

  • grozīts reisa atiešanas laiks no Neretas uz plkst. 07.55 (šobrīd 08.05) un atiešanas laiki pieturvietās;

Nr.6135 Aizkraukles AO – Aizkraukles stacija – Aizkraukles AO:

  • grozīts reisa atiešanas laiks no Aizkraukles AO uz plkst. 08.00 (šobrīd plkst.07.50);
  • reisam no Aizkraukles stacijas plkst. 05.10 grozīts pienākšanas laiks Aizkraukles AO uz plkst. 05.19 (šobrīd plkst. 05.25);

Nr.6128 Aizkraukle – Kurmene:

  • periodā no 01.09. līdz 31.05. reisos no Aizkraukles AO plkst. 15.25; no Kurmenes plkst. 07.46 iekļauta  pieturvieta “Valles vidusskola” (plkst. 08.06; 16.30);

Nr.7197 Rīga – Aizkraukle;

  • reisā no Rīgas SAO plkst. 19.45 iebraukšana Aizkraukles AO paredzēta pa Enerģētiķu, Torņu un Gaismas ielām;

Nr.5980 Aizkraukle – Krapes krustojums;

  • reisos no Aizkraukles AO plkst. 17.10; no Krapes krustojuma plkst. 17.50 iebraukšana/ izbraukšana Aizkraukles AO paredzēta pa Gaismas,  Torņu un Enerģētiķu ielām;

Nr.6101 Aizkraukle – Skrīveri:

  • reisā no Aizkraukles AO plkst. 11.40 izbraukšana no Aizkraukles AO paredzēta pa Gaismas, Jaunceltnes un Enerģētiķu ielām;
  • visos pārējos reisos iebraukšana/ izbraukšana Aizkraukles AO paredzēta pa Gaismas,  Torņu un Enerģētiķu ielām.

 

Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām informācijas plāksnēs pieturvietās un www.1188.lv mājas lapā!

AS CATA
18.04.2019.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumiem Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”, no 2019.gada 1.janvāra ir stājusies spēkā jauna modeļa Padziļinātās sadarbības programma (turpmāk – programma), kas paredz automātisku darbības procesu, t.i., ieviests automātisks nodokļu maksātāju izvērtēšanas un programmā iekļaušanas process.

Atlases kritēriji dalībai programmā ir komersanta saimnieciskās darbības finanšu un nefinanšu rādītāju rezultāts, kas neparedz administratīvo slogu nodokļu maksātājam.

Izvērtējot informāciju, AS “CATA” atbilst iekļaušanai programmas Bronzas līmenī.

Sadarbībai šai programmā VID  izraugās uzņēmumus, izvērtējot tos pēc 15 kritērijiem. Tie nosaka, ka uzņēmumam nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parādu, uzņēmums un tā vadītājs nav veikuši noziedzīgus nodarījumus tautsaimniecībai un nav pieļāvuši negodprātīgu rīcību finanšu un darba tiesisko attiecību jomā. Bronzas līmeņa dalībniekam jāizpilda arī nosacījums, ka iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī uzņēmuma darbinieku mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī.

Programmas dalībniekus vērtē reizi četros mēnešos.

Bronzas limenis

 

AS CATA
19.03.2019

Balcardions

CATA Kultūras Namā
8. martā plkst. 19.00
Parketa zālē
Akordeona virtuozu šovs
 BALCARDIONS
( Kanāda, Latvija, Serbija)
Biļetes cena: 10 EUR

CATA Kultūras Namā
13. decembrī plkst. 19.00
Akustiska Ziemas koncertprogramma
„Es piederu tev- Tu man”
Biļetes cena: 6-8 EUR
Biļešu iegāde: biļešu paradīzes kasē

CATA Kultūras Namā
15. decembrī plkst. 19.00
Akustiskā Ziemas koncertprogramma
Es piederu tev- Tu man
Normunds Zušs, Vitolds Gorņevs,
Ingrīda Balode, Ieva Zēvele, Ingars Puncuļs
Biļetes cena: 5 un 7 EUR
Biļešu iegāde: biļešu paradīzes kasē

getEventGalleryImage

CATA Kultūras Namā
8. decembrī plkst. 19.00
Akustiskais ziemas noskaņu koncerts
Grupa Sestā Jūdze.
Svētku pietura
Biļetes cena: 8-15 EUR
Biļešu iegāde: Biļešu paradīzes kasē
 
Akvareļglezniecības studijas “Stallis” 
IZSTĀDE 
CATA Kultūras Namā
Parketa zālē
no 24.oktobra līdz 24.novembrim
 
 

CATA Kultūras Namā
No 1.marta līdz 31.martam 
Andra Vētras FOTOIZSTĀDE

PamestSkumjasPamestNievas

CATA Kultūras Namā
27. oktobrī plkst. 17.00
Andris Baltacis jaunā
Koncertprogrammā
Pamet skumjas , pamet nievas
Biļetes cena: 6-10 EUR
Biļešu iegāde: biļešu paradīzes kasē

Dzivesmotivs2018

CATA Kultūras Namā
2019. gada 20. janvārī plkst. 17.00
Andris Baltacis Jubilejas koncertā
 Dzīves motīvs
Biļešu cena: 8-15 EUR
Biļešu iegāde: biļešu paradīzes kasē

Sagaidot Latvijas simtgadi, VSIA Autotransporta Direkcija aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju izmantot sabiedrisko transportu – autobusu vai vilcienu –, un doties apceļot Latviju, izbraucot septiņus Latvijas valstiskuma veidošanās ceļus – Līvu, Jēkaba, Brīvības, Baltijas, Daugavas, Gaismas un Māras ceļu. Ceļi ved pa sabiedriskā transporta maršrutiem, un, tos izbraucot, var apskatīt gan vēsturiski nozīmīgās vietas un objektus, gan dzirdēt stāstus par personībām un notikumiem, kas sekmējušas valsts dibināšanu un nacionālās identitātes veidošanos.

Kristiāns Godiņš,  VSIA Autotransporta direkcija vadītājs: “Visbiežāk iedzīvotāji izmanto autobusu vai vilcienu, lai nokļūtu uz darbu, izglītības iestādēm, brauktu pie ārsta vai ciemos pie radiem. Taču sabiedrisko transportu var arī izmantot, lai dotos tūrisma un atpūtas braucienos.  Asociācija Lauku ceļotājs ir izstrādājusi septiņus maršrutus – Latvijas valstiskuma veidošanās ceļus, ar kuriem aicinām iepazīties, izpētīt, atrast sevi interesējošo, izplānot braucienu un doties uz autobusa vai vilciena pieturu.”

Latvijas valstiskuma veidošanās ceļu kartē ir ļoti daudz interesantu vietu, kurās piestāt. Piemēram, Andreja Pumpura muzeja apmeklējums Lielvārdē tieši valsts simtgades priekšvakarā būs patriotisku noskaņu raisošs pasākums. Jāizvēlas Daugavas ceļa maršruts un jāieplāno brauciens uz Lielvārdi ar sabiedrisko transportu – autobusu vai vilcienu. Autobusa braukšanas biļete maršrutā Rīga–Lielvārde maksās 2.55 eiro, bet vilciena biļete  – 1.90 eiro vienā virzienā. Daudzbērnu ģimenēm ar 3+ Ģimenes karti tiek piemērota 50% atlaide no brauciena biļetes pilnas cenas, bet daudzbērnu ģimenes skolēniem un studentiem – 90% atlaide.

Baltijas ceļš 350 km garumā vijas no Latvijas-Lietuvas robežas punkta Grenctālē caur Bausku, Rīgu, Siguldu, Cēsīm, Valmieru, Rūjienu līdz pat Unguriņiem pie Latvijas–Igaunijas robežas. Baltijas ceļš mūsu atmiņās glabā 1989. gada 23. augusta notikumus, kad vairāki tūkstoši iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas dzīvā dalībnieku ķēdē.

Brīvības ceļš  mūs aizvedīs no Rīgas caur Dobeli, Saldu, Skrundu, Durbi un Grobiņu uz Liepāju. Tā garums ir 255 km. Šī maršruta apkārtnē norisinājušies daudzi notikumi, kas tieši saistīti ar Latvijas valsts veidošanos un Brīvības cīņām.

Daugavas ceļš vijas gar mūsu likteņupi Daugavu no Rīgas caur Jēkabpili, Daugavpili, Krāslavu līdz Piedrujai. Tas ir 340 km garš. Tas ir varenais un senais tirdzniecības ceļš ar skaistiem un unikāliem dabas skatiem Daugavas loku posmā.

Gaismas ceļš ir izbraucams no Alūksnes caur Gulbeni, Tirzu, Jaunpiebalgu, Vecpiebalgu, Liezēri, Cesvaini līdz Madonai. Tā garums ir 200 km. Šajā senajā tirdzniecības ceļā var atklāt un izpētīt kā tika izplatītas zināšanas un kultūra. Brauciens ar mazo Alūksnes-Gulbenes bānīti ļaus piedzīvot braukšanas prieku un vienlaikus nokļūt galapunktā.

Jēkaba ceļš ir mērojams no Jelgavas caur Dobeli, Kandavu, Sabili, Kuldīgu, Ēdoli, Alsungu līdz Jūrkalnei. Tas ir 215 km garš. Brauciens pa šo ceļu iezīmēs Kurzemes hercogistes laikus.

Līvu ceļš mūs aizvedīs no Ventspils caur Kolku, Rīgu, Saulkrastiem līdz Ainažiem. Ceļš ir 370 km garš. Izbraucot šo maršrutu varēs izstaigāt seno lībiešu takas, iepazīties ar seno līvu dzīvesveidu un vēsturi.

Māras ceļš meklējams Māras zemē. Tas vijas no Berķeneles pie Latvijas-Lietuvas robežas caur Daugavpili, Aglonu, Aizkalni, Lūznavu, Lipuškiem, Rēzekni, Sarkaņiem līdz Ludzai. Tas ir 220 km garš.  Skaists un poētiski gleznains ceļš, kas iezīmēs gan Latgales katolisko identitāti.

“Braukšana ar autobusu vai vilcienu ir salīdzinoši lētāka nekā brauciens ar automašīnu. Braucot ar sabiedrisko transportu nav arī jākoncentrējas uz ceļu un automašīnas vadīšanu, tāpēc var izbaudīt krāšņās Latvijas ainavas. Īpaši izdevīgi doties tūrisma braucienos ir daudzbērnu ģimenēm, jo 3+ Ģimenes karte sniedz ievērojamas atlaides braucienu biļetēm, bet valsts svētkos, piemēram, 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas, “ Kristiāns Godiņš norāda uz sabiedriskā transporta priekšrocībām.

VSIA Autotransporta direkcija aicina izmantot šādus maršrutus, lai dotos pa Latvijas valstiskuma ceļiem ar autobusu vai vilcienu:

Līvu ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 7514

Rīga - Ainaži

AS "CATA"

Autobusa maršruts 7946

Rīga - Mazirbe

AS "NORDEKA"

Autobusa maršruts 7947

Rīga - Roja - Talsi

AS "Talsu Autotransports"

Vilciena maršruts

Rīga - Sloka

AS “Pasažieru vilciens”

Vilciena maršruts

Rīga -  Skulte

AS “Pasažieru vilciens”

Jēkaba ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 7938

Kuldīga - Kandava - Rīga

AS "NORDEKA"

Autobusa maršruts 7938

Pāvilosta - Kuldīga - Kandava - Rīga

AS "NORDEKA"

Autobusa maršruts 7363

Jelgava - Dobele

SIA "Dobeles autobusu parks"

Vilciena maršruts

Rīga - Jelgava

AS “Pasažieru vilciens”

Vilciena maršruts

Jelgava - Dobele

AS “Pasažieru vilciens”

Brīvības ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 7937

Rīga - Liepāja

Rīga-Liepāja    AS "Liepājas autobusu parks",
AS "NORDEKA"

Vilciena maršruts (2x nedēļā)

Rīga - Liepāja

AS “Pasažieru vilciens”

Baltijas ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 7730

Rīga - Cēsis

AS "CATA"

Autobusa maršruts 7743

Rīga - Rūjiena

SIA "VTU Valmiera"

Autobusa maršruts 6255

Rīga - Sigulda

AS "CATA"

Autobusa maršruts 7480

Rīga - Bauska

AS "NORDEKA", SIA “AIPS”

Vilciena maršruts

Rīga - Sigulda

AS “Pasažieru vilciens”

Vilciena maršruts

Rīga -  Cēsis - Valmiera

AS “Pasažieru vilciens”

Daugavas ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 7983

Rīga - Daugavpils

SIA "Daugavpils autobusu parks",
AS "NORDEKA"

Autobusa maršruts 7010

Rīga - Jēkabpils

SIA "Jēkabpils autobusu parks"

Autobusa maršruts 7046

Rīga - Krāslava

SIA "Daugavpils autobusu parks"

Autobusa maršruts 7543

Daugavpils - Krāslava

SIA "Daugavpils autobusu parks"

Vilciena maršruts

Rīga - Krustpils

AS “Pasažieru vilciens”

Vilciena maršruts

Rīga - Daugavpils

AS “Pasažieru vilciens”

Gaismas ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 9896

Alūksne - Jēkabpils

SIA "Jēkabpils autobusu parks"

Autobusa maršruts 5445

Alūksne - Anna - Gulbene

SIA "Sabiedriskais autobuss"

Vilciena maršruts (bānītis)

Gulbene - Alūksne

AS “Pasažieru vilciens”

Vilciena maršruts

(Rīga - Madona)
Madona - Gulbene

AS “Pasažieru vilciens”

Māras ceļš

Sabiedriskā transporta veids, Nr.

Maršruta nosaukums

Pārvadātājs

Autobusa maršruts 7479

Daugavpils - Rēzekne

SIA "NORMA-A", SIA "Daugavpils autobusu parks"

Autobusa maršruts 5506

Daugavpils - Špoģi - Aglona - Priežmale

SIA "Daugavpils autobusu parks"

Autobusa maršruts 7444

Rēzekne - Ludza

SIA "NORMA-A"

Autobusa maršruts 7541

Daugavpils - Rēzekne - Ludza

SIA "Daugavpils autobusu parks"

Autobusa maršruts 6569

Rēzekne - Kaunata - Zosna - Rēzekne

AS "Rēzeknes autobusu parks"

Vilciena maršruts

Krustpils - Rēzekne - Ludza

AS “Pasažieru vilciens”

Plašāka informācija par maršrutiem Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi ir rodama asociācijas Lauku ceļotājs mājaslapā: https://www.celotajs.lv/lv.

 

Raksts no VSIA Autotransporta direkcijas mājas lapas www.atd.lv
29.10.2018.

Ar 01.08.2019. paredzētas izmaiņas maršrutos:

 Nr.7202 Aizkraukle – Gulbene;

Nr.7491 Rīga – Jaunjelgava - Aizkraukle;

Nr.6101 Aizkraukle – Skrīveri.

(Papildus informāciju skatīt šeit)!

 

Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām

informācijas plāksnēs pieturvietās un www.1188.lv mājas lapā!

22.07.2019.

Akciju sabiedrība “CATA” iznomā biroja telpas  11.4 m2  un  24.4 m2 platībā,  Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8.
Telpu nomas maksa: EUR 5.00 + PVN par m2.
Par 35.00 EUR mēnesī piedāvājam apsargātu autostāvvietu teritorijas pagalmā.
Ēkai ir laba dislokācija, 5. minūšu gājiena attālumā atrodas autoosta, dzelzceļa stacija, ir vieta automašīnu novietošanai, kā arī ēkā darbojas bistro.

Detalizētāku informāciju  un par iespēju telpas aplūkots klātienē  aicinām zvanīt uz tālruni: 64107808 darba dienās no 8:00 – 17:00.

 

AS CATA
15.02.2019.

AS “CATA” abonementa biļetes derīgas arī SIA “VTU Valmiera” autobusos

Pasažieru pārvadātāji AS “CATA” un SIA “VTU Valmiera”, domājot par klientu ērtībām, pakalpojuma kvalitāti un ātrumu, ir noslēguši līgumu, kas paredz, ka no 2019.gada 22.jūlija AS “CATA” abonementa biļetes ir derīgas arī SIA “VTU Valmiera” autobusos un SIA “VTU Valmiera” abonementu biļetes – AS “CATA” autobusos.

AS “CATA” un SIA “VTU Valmiera” ieviestās vienotās elektroniskās abonementa kartes (abonementa biļetes) ir derīgas iegādes kvītī norādītajā maršrutā vai starp norādītajām pieturām. Tas ļaus pasažierim neatkarīgi no pārvadātāja, kas izdevis karti, doties ceļā ar pirmo autobusu, kas kursē nepieciešamajā maršrutā.

Atgādinām, ka, ņemot vērā piešķirto atlaidi, kas ir no 10 līdz 20% (to nosaka braucienu skaits), abonementa biļetes ir īpaši izdevīgas strādājošiem un skolēniem, kuri ar autobusu vienā maršrutā brauc regulāri.

Informācija par abonementa biļešu veidiem, atlaidi un iegādi pieejama: www.cata.lv un www.vtu-valmiera.lv

CATAVTUAB

AS CATA
22.07.2019.

Sakarā ar uzlabojumiem interneta nodrošinātāja sistēmās lūdzam pasažierus vienmēr nodrošināties ar iespēju autobusos par braucienu norēķināties skaidrā naudā!

Lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un norēķinu ērtības autobusu pasažieriem, AS ”CATA” ar 2017.gada 1.novembri ir ieviesusi mūsdienīgu un drošu klientu servisu - iespēju pasažieriem AS “CATA” autobusos  par biļešu iegādi veikt maksājumus  izmantojot jebkuras bankas norēķinu kartes, t.sk. bezkontakta tehnoloģijas.

Bezskaidras naudas norēķinu bankas terminālu uzstādīšana AS “CATA” autobusos pakāpeniski tika uzsākta 2017.gada septembra mēnesī. Maksa par braucienu un bagāžas pārvadāšanu, maksājot ar bankas norēķinu karti, ir tāda pati kā norēķinoties ar skaidru naudu. Bezskaidras naudas norēķini autobusā pasažieriem ir ērtāki, kā arī tie būtiski atvieglo autobusu vadītāju darbu. Šobrīd bezskaidras naudas norēķini tiek nodrošināti AS “CATA” reģionālās nozīmes maršrutu autobusos (izņemot Cēsu pilsētas un Cēsis - Priekuļi autobusus).  

Lai autobusā par biļeti un bagāžas pārvadāšanu norēķinātos ar bankas karti, līdzīgi kā par pirkumu veikalā vai jebkuru citu pakalpojumu, pasažierim bankas terminālī jāievada savas norēķinu kartes PIN kods. Savukārt pasažieri, kuriem ir bezkontakta norēķinu karte, autobusā biļeti var apmaksāt, to pietuvinot pie bankas termināla ekrāna, bez PIN koda ievadīšanas.

AS “CATA” aicina klientus rēķināties ar iespējamiem, no  pārvadātāja  un  autobusa vadītāja neatkarīgiem, ārkārtas pārtraukumiem norēķinu karšu darījumu apstrādē, kas var būt saistīti ar mobilā interneta pārklājumu, traucējumiem banku norēķinu sistēmā vai citiem tehniskiem iemesliem.

 Lūdzam pasažierus vienmēr nodrošināties ar iespēju autobusos par braucienu norēķināties skaidrā naudā!

Atgādinām, ka biļetes bezskaidrā naudā iespējams iegādāties arī izmantojot “Mobilly” aplikāciju vai mājas lapā mobilly.lv.

 

AS CATA
20.07.2022.

Kontakti

Akciju sabiedrība "CATA"
Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu novads,
Latvija, LV-4101
Vienotais reģ. Nr. 40003016840
tālr: 64122121
e-pasts: cata@cata.lv

Izziņas

Izziņas par autobusu kustību un informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:

Cēsu AO
64122762
29163880
   
Limbažu AO
64021045
29395243
   
Siguldas fil.
25445573
   
Saulkrastu fil.
67951551
   
Ainažu fil.
29424920
   
Aizkraukles fil. 65122635
   
Ogres fil. 29121621
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk! Piekrītu!